Esztéta - Adásvétel egyszerűen!

Ide jön a cikk címe

E-aláírás

adásvétel, ingatlanjog
Boros Sándor

Írta:

Boros Sándor

E-aláírás

Az elektronikus aláírás jogi szabályozásának alapvető szabályait a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: eIDAS rendelet) adja meg, mely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikke alapján közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban Az eIDAS rendelet egységes jogi keretet biztosít az elektronikus azonosítás és elektronikus aláírások Európai Unión belüli elfogadásához.

 

Az eIDAS rendelet az elektronikus aláírás különböző szintjeit különbözteti meg az alábbiak szerint.

Az eIDAS rendelet osztályozása

Az „egyszerű” elektronikus aláírás olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adathoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ. Az eIDAS rendelet az elektronikus aláírás első fokozatát rendkívül tágan, és technológia-független fogalomként definiálja. Ebből következik, hogy akár az e-mailbe illesztett vagy a dokumentumba beszúrt aláíráskép is kielégíti az „egyszerű’’ elektronikus aláírás feltételeit.

 

Minőségileg a következő lépcsőt a fokozott biztonságú elektronikus aláírás képezi. Az ilyen aláírás alkalmas az aláíró azonosítására, egyedülállóan az aláíróhoz köthető, amelyet olyan eszközzel hoztak létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és a dokumentum tartalmához oly módon kapcsolódik, hogy minden – az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett – módosítás érzékelhető. A fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumok a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. §-a szerinti egyszerű okirati formának felelnek meg.  

 

A Pp. 325. §-a szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratokkal esik egy tekintet alá a minősített elektronikus aláírást tartalmazó okirat. A minősített elektronikus aláírás olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából egy minősített tanúsítványt bocsátottak ki. A minősített aláírás lényeges jellemzője tehát egy minősített tanúsítvány létezése, amely az okirat sajátos külső jegyei mellett külön is igazolja az okirat készítőjének személyét. Joghatását tekintve a saját kezű aláírással azonos.

 

A fokozott biztonságú, és a minősített elektronikus aláírással kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy azok egyértelműen kielégítik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdésében rögzített követelményeket, így az ilyen típusú aláírásokkal ellátott okiratok a polgári jog szabályai szerint írásbelinek minősülnek.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 18. § (1) bekezdése alapján főszabály szerint ügyvédi tevékenység végzése során minősített elektronikus aláírás vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás használható.

 

A minősített elektronikus aláírás feltételeinek megteremtése érdekében igénybe kell venni valamely, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által minősített bizalmi szolgáltatóként nyilvántartott szolgáltató bizalmi szolgáltatásait. E körben több szolgáltató is nyújt bizalmi szolgáltatásokat, többféle konstrukciókban, amelyekhez különböző szintű szolgáltatói felelősségvállalás tartozik, amelynek akkor van jelentősége, ha a bizalmi szolgáltatással összefüggésben technikai eredetű kár keletkezik.  

Címkék: 

adásvetel, aláírás, elektronikus aláírás, ingatlanjog

Megosztás

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük