Esztéta - Adásvétel egyszerűen!

Ide jön a cikk címe

AVDH – aláírás vagy nem aláírás

adásvétel, ingatlanjog
dr. Kovács Zsuzsanna

Írta:

dr. Kovács Zsuzsa

Szakterületek: pénzügyi és üzleti jog, környezetvédelmi jog, emberi jogok, nemzetközi jog 

Ma már már szinte mindenféle ügyet intézhetünk elektronikusan, az információs technológia

robbanásszerű fejlődése drámai módon alakította át a korábbi társadalmi és gazdasági érintkezési

formákat. E fejlődés egyik eredménye az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások,

különféle üzleti, kereskedelmi tranzakciók elektronikus adatátvitellel történő lebonyolításának,

valamint egyéb szolgáltatások elektronikus úton való közvetítésének elterjedése.

 

A hivatalos ügyek elektronikus intézéséhez szükség van megbízható digitális aláírás szolgáltatásra, ezt tudja az AVDH, az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás. A 2016 óta létező megoldás a dokumentumok hitelesítésére szolgál,  ám mindenekelőtt polgári felhasználást

támogat. Mivel elektronikus aláírással (tanúsítvány, elektronikus aláírással rendelkező e-személyi

igazolvány, kártyaolvasó) kevés ember rendelkezik hazánkban, szükség volt egy olyan szolgáltatás

bevezetésére, amely mindenki számára alternatíva lehet, pl. a több millió, ügyfélkapu regisztrációval

rendelkező személy számára potenciálisan elérhető.

 

Amikor (akár a járvány miatt) a papíralapú ügyintézést és a személyes, ügyfélszolgálati kontaktust

szeretnénk elkerülni, vagy a nyomtatás problémát okozna, az AVDH használata ideális lehet.

Az ügyféli AVDH az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Eüvhr.) 112. § szerinti szolgáltatás:  az ügyfél hiteles módon elektronikusan

azonosítja magát, és az erre ügyféli (pl. az említett honlapokon elérhető) AVDH esetében a

jogszabályban kijelölt szolgáltató, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) a saját

bélyegzőjét és az időbélyeget fogja elhelyezni az iraton ügyfél kérésére és megbízásából. Az irathoz

pedig mellékletként egy igazolást csatol, mely igazolja az azonosított felhasználó adatait, akinek a

megbízásából a szolgáltató hitelesített. Így valójában a NISZ, vagyis az állam az aláíró a felhasználó

nevében. A mellékleten található elektronikus bélyegző és az időbélyeg hitelesíti voltaképp az iratot,

az így hitelesített magánokiratok teljes bizonyító erővel rendelkeznek. 

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy az AVDH nem elektronikus aláírás, mivel a dokumentumot a NISZ Zrt.

hitelesíti, azonban számos esetben ez az ingyenes szolgáltatás kifejezetten jól használható az

ügymenet digitalizációja és (és persze gyorsítása) érdekében.

 

Nemcsak magánszemélyek számára kényelmes az ilyen típusú hitelesítés, ám a jogászi szakmán belül heves viták tárgyát képezte, hogy a gazdálkodó szerv nevében a gazdálkodó szerv törvényes vagy szervezeti képviselője az AVDH használatával cégszerű jognyilatkozatot tehet-e. Az Esztéta csapata ebben a vitában arra az álláspontra helyezkedett, amely azt vallja, hogyha a az elektronikus okirat tartalmából megállapítható a jognyilatkozatot tevő személy aláírói minősége (és egyébként a Ptk. írásbeliségi követelményei is teljesülnek),) akár egy mellékelt az aláírás időpontjára szóló ügyvezetői minőséget bizonyító cégkivonattal, akkor az AVDH-szolgáltatással az adott gazdálkodó szervezet nevében aláírt dokumentum cégszerűnek minősül.

Címkék: 

adásvetel, ingatlan jog

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük